آموزش تخصصی تحلیل تکنیکال(ترم10) (جلسه 9)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ترم10/جلسه 9 : رفع اشکال موضوع کندل های ادامه دهنده این دوره برای چه کسانی مفید میباشد؟ تمامی علاقه مندان…

رایگان!

آموزش تخصصی تحلیل تکنیکال(ترم9-جلسه10)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ترم9/جلسه 10 : رفع اشکال کندل استیک (کندل قله و کندل تغییر روند) این دوره برای چه کسانی مفید میباشد؟…

رایگان!

آموزش تخصصی تحلیل تکنیکال(ترم9-جلسه11)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ترم9/جلسه 11 : دوره مباحث تدریس شده در ترم نهم این دوره برای چه کسانی مفید میباشد؟ تمامی علاقه مندان…

رایگان!

آموزش تخصصی تحلیل تکنیکال(ترم 13-جلسه9)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ترم13/جلسه 9 توضیحات در حال تکمیل…

رایگان!

آموزش تخصصی تحلیل تکنیکال(ترم 12) (جلسه 8)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ترم12/جلسه 8 توضیحات در حال تکمیل…

رایگان!

آموزش تخصصی تحلیل تکنیکال(ترم 12) (جلسه 6)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ترم12/جلسه 6 توضیحات در حال تکمیل…

رایگان!

آموزش تخصصی تحلیل تکنیکال(ترم 12) (جلسه 7)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ترم12/جلسه 7 توضیحات در حال تکمیل…

رایگان!

آموزش تخصصی تحلیل تکنیکال(ترم 12) (جلسه 4)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ترم12/جلسه 4 توضیحات در حال تکمیل…

رایگان!